Kontaktné údaje

STAVSERVIS BB, s.r.o.
Murgašova 6, 974 01 Banská Bystrica

mobil: 0948 248 948
e-mail: info@stavservis.sk

Ičo: 36639800
Dič: 2022035686
IčDPH: SK2022035686
Spoločnosť bola zapísaná do Obchodného registra
Okresného súdu Banska Bystrica, oddiel Sro, vl.č. 10644/S

Kontaktný formulár

Vaše meno (povinné)

Váš email (povinné)

Predmet

Vaša správa

Copyright 2015 Stavservis BB | Všetky práva vyhradené | mediaWeb